Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Φάκελος «Κορώνεια» | ΓΝΩΜΕΣ | Agelioforos.gr

Υπό τη σκιά της απειλής επιβολής του τεράστιου προστίμου 100.000 ευρώ την ημέρα για μη αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συνεδριάζει μεθαύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, με μεγάλο ενδιαφέρον. Το ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης για τη λίμνη Κορώνεια ξεκίνησε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαπίστωσε μεγάλα επίπεδα ρύπανσης της λίμνης, απόρροια της ανεξέλεγκτης άρδευσης, των παράνομων γεωτρήσεων, αλλά κυρίως της συνεχούς ρίψης βιομηχανικών λυμάτων στα τέλη της δεκαετίας του '80. Μιλάμε δηλαδή για μια συστηματική κακοποίηση του φυσικού αυτού υγρότοπου, που ως συνέπεια είχε την εξαφάνιση χιλιάδων πουλιών και ψαριών εδώ και 30 χρόνια.
Η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανοίγει το φάκελο «Κορώνεια» κάνοντας γνωστό το περιβαλλοντικό έγκλημα που εκτελείται στην περιοχή μας από την αμέλεια του πρώην νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατέθηκαν δε φάνηκε πουθενά να πιάνουν τόπο, αφού το προηγούμενο καλοκαίρι η στάθμη του νερού έπεσε δραματικά, αφήνοντας τον πάτο της λίμνης με τοξικούς οργανισμούς.
Παρόλο που η λίμνη αποτελεί μέρος του δικτύου NATURA 2000, η χώρα μας δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, αφού είχε συμφωνήσει να θέσει σε ενέργεια ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Στις υποχρεώσεις της ήταν η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της λίμνης (η στάθμη και το βάθος του νερού), η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές. Προϋπόθεση φυσικά για τη χρηματοδότηση της ΕΕ ήταν η σφράγιση των παράνομων γεωτρήσεων και ο τερματισμός ρίψεως των βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων στη λίμνη.
Τον τελευταίο χρόνο η Κορώνεια παίρνει νερό από τη λίμνη Βόλβη, γεγονός που βρίσκει πολλούς επιστήμονες αντίθετους από το φόβο να υποστεί βλάβη όλο το οικοσύστημα της περιοχής και να μεταφερθεί η μόλυνση και στη λίμνη Βόλβη. Εκτός από τη λίμνη Βόλβη έχει γίνει εκτροπή δύο χειμάρρων, Σχολαρίου και Λαγκαδικίων, παρ' όλα αυτά όμως παραμένει ένα «προσωρινό υδάτινο σύστημα».
Για την άμεση μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διαρκής επιστημονική επιτροπή, για να ερευνά και να καταγράφει τα τελευταία δεδομένα και σε συνεργασία με την περιφέρεια να μπορεί να εκτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση, ώστε να καταθέσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο, μήπως μπορέσει να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντολογική αυτή κρίση.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ είναι αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας