Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ*
barbounakisbabis@yahoo.gr


Σχεδόν είκοσι χρόνια γίνονται συνεχείς συζητήσεις και προτάσεις για τη δημιουργία συντονιστικού φορέα ικανού να υλοποιήσει δράσεις συλλογικού χαρακτήρα από όλους τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Από το 2003 περίπου άρχισαν όλες οι προτάσεις να μορφοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο με σαφή γεωγραφικά όρια και όσο το δυνατόν καθορισμένες αρμοδιότητες. Οι λειτουργίες αυτές εκφράζονται μέσα από τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατατάσσονται, δε, σε τέσσερις τομείς: α) περιβάλλοντος, διαχείρισης στερεών αποβλήτων (εδώ αναμένεται απόφαση για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή του υπουργού Εσωτερικών, Χάρη Καστανίδη), ποιότητας ζωής, β) χωρικού σχεδιασμού, αστικών αναπλάσεων, γ) μεταφορών και συγκοινωνιών, δ) πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια του δήμου. Ενδεικτικά για τον τομέα του περιβάλλοντος έχουμε αρμοδιότητες περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για υπερτοπικό πράσινο και μητροπολιτικά πάρκα, διαχείριση ορεινών όγκων και ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και εποπτεία των οργανισμών λαϊκών αγορών. Για τον τομέα χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, κυρίαρχη αρμοδιότητα είναι η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή στο οδικό δίκτυο της μητροπολιτικής περιοχής. Στον τομέα των μεταφορών-συγκοινωνιών έχουμε αρμοδιότητες που αφορούν τη μελέτη και κατασκευή οδικών και συγκοινωνιακών έργων, καθώς και το σχεδιασμό και την εποπτεία για ζητήματα που αφορούν την οδική κυκλοφορία, τις μετρήσεις, τη σήμανση των οδών, τη σηματοδότηση και το φωτισμό αυτών. Τέλος, για τον τομέα της πολιτικής προστασίας έχουμε αρμοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας, το σχεδιασμό των αναδασώσεων και της αντιχειμαρρικής προστασίας, τη μέριμνα και το σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας, την οργάνωση της αρωγής και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και των ΟΤΑ στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Ενα ακόμη αναγκαίο ρόλο καλείται να παίξει η επιτροπή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στη σημερινή συγκυρία που -ως γνωστόν- σε λίγους μήνες θα αρχίσει ο εορτασμός των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της πόλης μας. Εχει αποφασιστεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η επιτροπή του εορτασμού να καλύψει όλα τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια των επτά νομών της. Ο ιδιαίτερος ρόλος της Μητροπολιτικής έχει σημαίνουσα βαρύτητα αφού τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα διαδραματίστηκαν στην περιοχή της (πέρασμα του ελληνικού Στρατού από τον Αξιό, υπογραφή παράδοσης της Θεσσαλονίκης στη γέφυρα). Είναι μια ευκαιρία να έρθουν στο φως της δημοσιότητας άγνωστες πτυχές της ιστορικής αυτής περιόδου, τόσο καθοριστικής για το μέλλον της χώρας μας.
*Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ είναι αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας