Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Διαχείριση αστικών απορριμμάτων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ*
barbounakisbabis@yahoo.gr

Έχουν ήδη περάσει επτά μήνες και ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση, «Καλλικράτης», δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου των φορέων αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Ο «Καλλικράτης» έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές με την προϋπόθεση να εφαρμόζονται - υλοποιούνται τα άρθρα του νόμου 3852/2010 για να αρχίσει η λειτουργία των αρμόδιων φορέων και να δρομολογηθούν τα αναγκαία έργα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι καθοριστική η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που σταμάτησε την υλοποίηση του σχεδιασμού των αστικών απορριμμάτων της Αττικής. «Επειδή η αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων δεν πέρασε στην Περιφέρεια, όπως θα έπρεπε, το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε τη σύμβαση για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική». Το πρόβλημα δεν υφίσταται μόνο στην Αττική, αλλά και στην περιοχή μας τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Εχω την πεποίθηση εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο άρθρο του ''Καλλικράτη'' 104, παρ. 4, δίνεται διέξοδος στην υφιστάμενη κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Εντός των διοικητικών ορίων κάθε Περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 206, παρ. 6, του παρόντος οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρίες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007.
Επιβάλλεται το συντομότερο δυνατό να υλοποιηθεί ο νέος συνδυασμός για τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας δύο επιλογές: πρώτον μετατροπή του ήδη υφιστάμενου συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης σε ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο στο πλαίσιο της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή όλων των δήμων και των 14 του νομού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του νέου θεσμού της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Περιφέρειας μας δίνει τη δυνατότητα όσο το δυνατόν καλύτερα να υλοποιηθεί ο συνδυασμός αυτός. Δεύτερον, ειδικός διαβαθμιδικός επίσης σύνδεσμος με τη συμμετοχή όλων των ΟΤΑ της Περιφέρειας (38) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την ένταξη όλων των υφιστάμενων φορέων (συνδέσμων) της συγκεκριμένης περιοχής, παρόλο που οι υπάρχοντες σήμερα ουσιαστικά υπολειτουργούν.
Ο δρόμος όπως εξελίσσονται τα γεγονότα θα είναι μακρύς, αφού είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις στην κεντρική διοίκηση αλλά και πάρα πολλές προκλήσεις, ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο να προσελκύει το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας...

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ είναι αντιπρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας