Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Επιστολή του Αντιπροέδρου του Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Μπάμπη Μπαρμπουνάκη πρός την Πρόεδρο του Π.Σ. κα. Αηδονά

Κυρία πρόεδρε,
Πέρασαν σχεδόν 8 μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχετε δείξει καμία διάθεση συνεργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλω να σας επισημάνω ότι αυτό έχει γίνει εμφανές και από συναδέλφους της παράταξής σας. Ίσως τα κατάλοιπα της προηγούμενης λειτουργίας κατά την περίοδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να μας ακολουθούν…
Ακόμα και γεγονότα που αφορούν το χώρο της δικής μας παράταξης, δεν έχετε την καλή προαίρεση να συνεργαστείτε μαζί μου για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ενδεικτικό είναι πως, χωρίς καμία ενημέρωση, στείλατε το 549/18-7-2011 έγγραφό σας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης που αναφέρεστε για τις 3 και πλέον συνεχείς απουσίες του επικεφαλής της παράταξής μας Μάρκου Μπόλαρη από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ μας καθοδηγεί σε όσο το δυνατόν καλύτερες συνεργασίες όλων των εκλεγμένων παρατάξεων για τη δημιουργική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβούλιου, ώστε να υπηρετούμε πιο αποδοτικά και ουσιαστικά τον πολίτη.

Με Τιμή
Ο Αντπρόεδρος του Π.Σ.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ