Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011 | Η ΑΞΙΑ

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ
barbounakisbabis@yahoo.gr


Ο νέος και πολλά υποσχόμενος για την αυτοδιοίκηση «Καλλικράτης», δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζει άμεσα τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου των φορέων αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Όμως, οι σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στο χώρο των αστικών απορριμμάτων, δημιουργούν αντιδράσεις στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μας φορτώνουν με πρόστιμα ή έχουμε οικονομικές κυρώσεις στην ήδη οικονομικά επιβαρυμένη χώρα μας.

Η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη, άλλωστε, θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ενθαρρύνοντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει συγκεκριμένους στόχους μείωσης  των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή, καθώς δεν νοείται λειτουργία χώρου Υγειονομικής Ταφής με απορρίμματα για τα οποία δεν προηγήθηκε κάποια μορφή επεξεργασίας. Αυτό είναι αποτελεσματικό γιατί, με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται τα απορρίμματα που οδηγούνται για τελική διάθεση με ταφή και αφετέρου τα υπολείμματα, που πάντα θα προκύπτουν, είναι πολύ πιο εύκολα στη διαχείρισή τους.

Στη Θεσσαλονίκη τώρα, έχουν υλοποιηθεί πρωτοποριακά έργα την προηγούμενη δεκαετία με το Σύνδεσμο ΟΤΑ του νομού μας, που πρέπει να συνεχιστούν. Εάν εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο άρθρο του «Καλλικράτη» 104, παρ.4, δίνεται διέξοδος στην υφιστάμενη κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

«Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 206, παρ.6, του παρόντος οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.6 στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν.3536/2007.»

Μόνο με την άμεση υλοποίηση των διατάξεων του προγράμματος «Καλλικράτης», που προβλέπει τη σύσταση διαβαθμιδικών συνδέσμων, επιτυγχάνεται ο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος λειτουργίας τους σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι ένας τρόπος για να πραγματοποιηθεί η αποσυμφόρηση αρμοδιοτήτων που μπορούν να ασκηθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο σε μεγαλύτερη κλίμακα, δημιουργώντας οικονομία και θεμελιώνοντας μια αναπτυξιακή πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με βασικό στόχο την προσφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού, στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Ο διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) θα έχει εκπροσώπους από όλους τους δήμους και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο διοικητικό συμβούλιο. Έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων από τους φορείς αυτούς δύναται να πληρεί τους όρους, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέτει το ίδιο το Σύνταγμα, όσο και η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Είναι επιβεβλημένο, το δυνατό γρηγορότερα να υλοποιηθεί ο νέος συνδυασμός για τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, μετατρέποντας τον ήδη υφιστάμενο Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης σε ειδικό διαθαθμιδικό σύνδεσμο στο πλαίσιο της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή όλων των δήμων και των 14 του νομού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, ένας διαβαθμιδικός σύνδεσμος με τη συμμετοχή όλων των ΟΤΑ της Περιφέρειας (38) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την ένταξη όλων των υφιστάμενων φορέων της περιοχής.

Η υλοποίηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα εκφράζει τις δυο βαθμίδες της αυτοδιοίκησης, θα δώσει τη δυνατότητα να εκφραστεί η βούλησή μας για να ανοίξει ένας διάλογος ανάμεσα στους πολίτες και τους φορείς, ώστε να δώσουμε οριστικές λύσεις στον πολύπαθο χώρο των αστικών απορριμμάτων.Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ είναι Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου