Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Αναπτυξιακό σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ*
barbounakisbabis@yahoo.gr
Τις πρώτες μέρες του νέου έτους ήρθε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας 2012-2014. Ενας τριετής στρατηγικός σχεδιασμός που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τις νέες αιρετές περιφέρειες σε εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο στρατηγικός σχεδιασμός στόχο έχει να διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ορθολογική ιεράρχηση των τοπικών προτεραιοτήτων σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντολογικό, το συντονισμό στην υλοποίηση νέων σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι στη διατύπωση ενός οράματος με στόχο να διαμορφώσει μια σύγχρονη στρατηγική και να ιεραρχήσει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η ανοιχτή και συμμετοχική διοίκηση με δημοκρατικές διαδικασίες, η καθημερινή επαφή με τον πολίτη, η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, η αποδοτικότητα, η αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και ο τεχνολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές που θα διέπουν το νέο αποκεντρωμένο αυτοδιοικητικό σύστημα. Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μια χωρική ενότητα συνολικής έκτασης 18.811 τετραγωνικών χιλιομέτρων που απαρτίζεται από εφτά περιφερειακές ενότητες: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική. Η αλλαγή του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας καθιέρωσε 38 δήμους στην επικράτειά της, έναντι των 133 δήμων που είχαν δημιουργηθεί το 1997 με το αυτοδιοικητικό σχέδιο του «Καποδίστρια». Προσπαθώντας να αναλύσουμε τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώνουμε ότι η περιφέρεια παράγει το 15,03% Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή περιφέρειας μετά την Αττική. Πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε τη συμμετοχή του κάθε τομέα παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο, στη δε σύνθεση των παραγωγικών τομέων πανελλαδικά διαπιστώνουμε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Κεντρική Μακεδονία συμμετέχει κατά 20,8% στην Ακαθάριστη Πρωτογενή Αξία (ΑΠΑ) στη χώρα μας. Στο δευτερογενή τομέα συμμετέχει κατά 16,4% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Στον τριτογενή τομέα συμμετέχει κατά 14,5% στην ΑΠΑ του πρωτογενούς τομέα πανελλαδικά. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δυστυχώς τα μεγέθη της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο ξεπερνούν το μέσο όρο της χώρας σε ό,τι αφορά τις άνεργες γυναίκες και τους νέους ανέργους.
Αλλωστε η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό υπαγορεύει περαιτέρω την ανάγκη λήψης μέτρων που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αύξηση της απασχόλησης καθώς και την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας, με βάση ένα νέο πρότυπο απασχόλησης.
*Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου